Vilken är framtidens viktigaste fråga?

Vi vet att alla är viktiga men du får bara välja en.
Ny Teknik
Integration
Hållbarhet
Jämställdhet

Framtidsbyggarna, en kampanj av Samhällsbyggandslänken

Framtidsbyggarna 2020 stöds av:

 

Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen verkar för att utveckla KTH-utbildningars kvalitet och attraktionskraft i syfte att bidra till samhällsbyggnadsbranschens och därmed Sveriges konkurrenskraft.

Våra medlemmar inkluderar företag, myndigheter och intresseorganisationer som delar ett gemensamt intresse: Att fler studenter ska söka till KTH och väl där få en utbildning som matchar samhällsbyggnadsbranschens behov. Föreningen har funnits sedan 1989 och har idag ca. 50 medlemmar. Medlemmarna får direkt kontakt med framtidens arkitekter och ingenjörer och bidrar samtidigt till att öka söktrycket till KTH:s utbildningar.

Samhällsbyggnadslänken genomför aktiviteter med och riktade till studenter i syfte att ge dessa kontakter i branschen och en inblick i en framtida yrkesroll.

Medlemsföretag i Samhällsbyggnadslänken vid KTH: