Hållbarhet

Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser.
Detta innebär för samhället att levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att det på något sätt äventyrar ekosystem och miljö.
Detta för att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.
Då hållbarhet är ett måste och tar allt mer plats i samtliga branscher har du som läser något av våra program nästan obegränsade möjlighet att utveckla och arbeta med långsiktigt hållbara projekt.

 

OM DU VILL FÖRÄNDRA FRAMTIDEN:

STUDERA SAMHÄLLSBYGGNAD PÅ KTH!