Integration

Hur vi utformar vårt samhälle har stor påverkan på integrationen men det är även många sociala aspekter som gör skillnad.
För att åstadkomma stora framgångsrika projekt krävs det en bra blandning av människor med olika bakgrund, förutsättningar, kunskaper och erfarenheter.
Samhällsbyggnadsbyggnadsbranschen är en stor och övergripande bransch som kräver samarbete mellan olika delar av branschen allt från arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, yrkesarbetare, jurister mm.
Behoven av bra integration är stora.
Du som studerar på något av våra program kommer att ställas inför stora utmaningar men också möjligheter till arbete inom en spännande bransch.

 

OM DU VILL FÖRÄNDRA FRAMTIDEN:

STUDERA SAMHÄLLSBYGGNAD PÅ KTH!