Jämställdhet

Allt fler kvinnor börjar ta plats i branschen och söker till samhällsbyggnadsrelaterade utbildningar.
Förra året bestod ca 50% av de antagna till programmen av kvinnor.
Branschen är i stor förändring och lämnar mycket plats för kvinnor att utvecklas och göra stora karriärval.
De flesta företag har som mål att anställa hälften kvinnor.
Som kvinna har du goda möjligheter inom sektorn där du kan vara med och utveckla en jämställd bransch med snabba steg framåt i utvecklingen.

 

OM DU VILL FÖRÄNDRA FRAMTIDEN:

STUDERA SAMHÄLLSBYGGNAD PÅ KTH!